ФОНДАЦИЯ 
НАУКА БЕЗ ГРАНИЦИ

Върви народе възродени, към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова, съдбините си ти поднови!
Напред! Науката е слънце, което във душите грей!
Напред! Народността не пада там, дето знанието живей!

Фондация Наука без Граници е независима неправителствена организация с цели, като цяло да работи за утвърждаване на духовните ценности и общочовешките добродетели, образованието, науката и културата чрез разпространение на върховите научни постижения и знания за достигането им до всеки отделен човек в обществото, и за насърчаване на творческа инициативност и активност у младите хора.